2021.03.21 Covid-19 상황에 대한 교회의 입장

부활절(4월 4일)을 기점으로 소극적 현장 예배를 재개하기로 결의했습니다. 매 예배마다 사전 신청을 받아, 20명까지 현장 예배에 참석할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 링크를 클릭하시면 보실수 있습니다.

현장예배신청

닫기

갤러리 "그 가지가 담을 넘었도다"
창세기49:22

갤러리
Gallery

조회 수 445 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

KakaoTalk_20180625_142625124.jpg

 

KakaoTalk_20180624_173249419.jpg

 

KakaoTalk_20180624_173318362.jpg

 

KakaoTalk_20180624_173403870.jpg

 

KakaoTalk_20180624_173436256.jpg

 

KakaoTalk_20180624_173511433.jpg

 

KakaoTalk_20180624_173514009.jpg

 

KakaoTalk_20180624_173516244.jpg

 

KakaoTalk_20180624_173518352.jpg

 

KakaoTalk_20180624_184607622.jpg

 

KakaoTalk_20180624_184626874.jpg

 

KakaoTalk_20180624_184641014.jpg

 

KakaoTalk_20180624_184706138.jpg

 

KakaoTalk_20180624_184728322.jpg

 

KakaoTalk_20180624_184741422.jpg

 

KakaoTalk_20180624_193832817.jpg

 

KakaoTalk_20180624_193842301.jpg

 

KakaoTalk_20180624_193855247.jpg

 

KakaoTalk_20180624_193919770.jpg

 

KakaoTalk_20180624_221257563.jpg

 

KakaoTalk_20180624_221304758.jpg

 

KakaoTalk_20180624_221338024.jpg

 

KakaoTalk_20180624_221406640.jpg

 

KakaoTalk_20180624_221419106.jpg

 

KakaoTalk_20180624_221445930.jpg

 

KakaoTalk_20180624_221510254.jpg

 

KakaoTalk_20180624_221530974.jpg

 

KakaoTalk_20180625_142618584.jpg

 

KakaoTalk_20180625_142635704.jpg

 

KakaoTalk_20180625_185750844.jpg

 

KakaoTalk_20180625_185810438.jpg

 

KakaoTalk_20180625_185817798.jpg

 

KakaoTalk_20180625_185827764.jpg

 

KakaoTalk_20180625_185918264.jpg

 

KakaoTalk_20180625_185929461.jpg

 

KakaoTalk_20180625_200227431.jpg

 

KakaoTalk_20180625_205856220.jpg

 

KakaoTalk_20180625_221502723.jpg

 

KakaoTalk_20180625_230407805.jpg

 

KakaoTalk_20180626_111436620.jpg

 

KakaoTalk_20180626_111508247.jpg

 

KakaoTalk_20180626_111530742.jpg

 

KakaoTalk_20180626_111617632.jpg

 

KakaoTalk_20180626_111725526.jpg

 

KakaoTalk_20180626_111900750.jpg

 

KakaoTalk_20180626_111958312.jpg

 

KakaoTalk_20180627_080234739.jpg

 

KakaoTalk_20180627_080253638.jpg

 

KakaoTalk_20180627_105804983.jpg

 

KakaoTalk_Moim_7DnO3Fj2gdZ0PugGA7PvVmWpIFqA4W.jpg

 

Atachment
첨부 '50'

 1. 2018 성탄절 발표회 1

 2. 2018 구역장 뱅큇 - 꽃보다 구역장

 3. 2018-9-26 CNL (2)

 4. 2018-9-26 CNL

 5. 2018-8-26 Back to school 온가족 연합예배 3

 6. 2018-8-26 Back to school 온가족 연합예배 2

 7. 2018-8-26 Back to school 온가족 연합예배

 8. 2018 재난 대피 훈련

 9. 2018 VBS Shipwrecked - Rescue By Jesus

 10. 2018 Youth Retreat - Pine Valley

 11. 2018 전교인 야외 친교 4

 12. 2018 전교인 야외 친교 3

 13. 2018 전교인 야외 친교 2

 14. 2018 전교인 야외 친교 1

 15. 2018 다음 세대의 영적 부흥 2

 16. 2018 다음 세대의 영적 부흥 1

 17. 2018 부활주일 예배

 18. 2018 부활주일 예배

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next
/ 7